Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, valamint a 34. §-ban foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én 18 óra 10 perckor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Csepreg, 2022. szeptember 29. 


    Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                       jegyző

 

 

Ezen rendelet 2022. szeptember 29-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

Készítette: KARMA Interactive