Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II.25.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szól.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2022. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

„a) 2 737 355 438 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 839 783 493 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 623 491 303 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1 274 080 642 Ft.

b) 2 737 355 438 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 322 638 237 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 115 010 949 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 299 706 252 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés egyenlege 990 611 960 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„b) külső finanszírozással 36 200 000 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A külső finanszírozáson belül)

„b) hitel, kölcsön felvétele 36 200 000 Ft

ba) működési célú 10 000 000 Ft

bb) felhalmozási célú 26 200 000 Ft”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését:)

„a) 159 656 563 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 10 752 407 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 148 904 156 Ft.

b) 159 656 563 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 158 821 563 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 835 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 2 346 327 160 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 771 427 164 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 623 199 303 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 957 700 693 Ft.

b) 2 346 327 160 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 932 994 959 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 113 625 949 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 299 706 252 Ft.”

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2022. évi költségvetését:)

„a) 44 020 572 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 145 370 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 16 875 202 Ft.

b) 44 020 572 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 43 890 572 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 130 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2022. évi költségvetését:)

„a) 159 533 317 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28 958 436 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 292 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 130 282 881 Ft.

b) 159 533 317 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 159 113 317 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 420 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2022. október 2-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. szeptember 29.

 

 

 

Horváth Zoltán                     dr. Balogh László

               polgármester                                            jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2022. október 1-jén kihirdetésre került.

 

 

             dr. Balogh László

                       jegyző

Készítette: KARMA Interactive