Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 21/2013. (XI

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §

A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 21/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben megtartott házasságkötés esetén a többletszolgáltatásért 15.000,- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben megtartott házasságkötés esetén a többletszolgáltatásért 20.000,- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.

(4) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés esetén a többletszolgáltatásért 25. 000 Ft díjat kell fizetni.”

2. §

A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 21/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatali időn kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egész vagy egy része helyett házasságkötésenként 15.000,- Ft díjazás vagy annak arányos része illeti meg, függetlenül a házasságkötés helyétől.

3. §

Ez a rendelet 2022. július 3-án lép hatályba.

 

Csepreg, 2022. június 30.

 

                                               Horváth Zoltán                                          dr. Balogh László

                                     polgármester                                       jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2022. július 4-én kihirdetésre került.

                                                                                                                    dr. Balogh László

                                                                                                                               jegyző

Készítette: KARMA Interactive