Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról


Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(3), 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát veszti.

 

 

Csepreg, 2022. június 30.

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2022. július 4-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző


 

1. melléklet

1. A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „reggeli + tízórai” sora, „reggeli” sora, „tízórai” sora, „ebéd” sora, „uzsonna” sora, „vacsora” sora, „összes napi étkezés” sora és „intézményi térítési díj áfával” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

reggeli + tízórai

175

 

 

 

 

reggeli

 

 

 

 

190

tízórai

 

130

145

 

135

ebéd

310

340

510

527

527

uzsonna

115

130

145

 

135

vacsora

 

 

 

 

363

összes napi étkezés

600

600

800

 

1350

intézményi térítési díj áfával

600

600

800

 

1350


Készítette: KARMA Interactive