Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról:

1. §

(1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 7. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően halmozódás mentesen

a)      1 923 631 760 Ft bevétellel,

b)      884 924 107 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai teljesítését címenként az 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben illetve a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 75 911 654 Ft főösszegben, feladatonkénti részletezését az 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet - a mérlegben valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.

6. §

A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 65 főben hagyja jóvá, a 14. melléklet szerint.

7. §

A képviselő-testület az európai uniós forrásokból támogatott projekteket a 19. melléklet szerint veszi tudomásul.

8. §

(1) A 26. melléklet szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványának alakulása.

(2) Az önkormányzat és intézmények 2021. évi költségvetési maradványát 954 411 960 Ft-nak megfelelően jóváhagyja. Ebből:

a)      működési maradvány: 415 112 745 Ft

b)      felhalmozási maradvány: 539 299 215 Ft

(3) A maradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

a)      Feladattal terhelt:

aa) Működési: 415 112 745 Ft

ab) Felhalmozási: 539 299 215 Ft

b)      Szabad maradvány: Működési: 0 Ft

(4) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni.

9. §

Az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását az 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, és a 31. mellékletnek megfelelően fogadja el.

10. §

Az önkormányzat tartalékának összegét a 16. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti a költségvetési évet követő három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét a 17. melléklet és a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.

12. §

Az önkormányzat az irányítószerbi támogatások folyósításának részletező kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátások keretében történő kifizetéseinek részleteit a 22. melléklet alapján fogadja el.

14. §

Az önkormányzat egyéb támogatási bevételeit és kiadásait a 23. melléklet és 24. melléklet alapján fogadja el.

15. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                                                jegyző


 

 

Kihirdetési záradék:


Ezen rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

Készítette: KARMA Interactive