Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2021. évi költségvetését:)

a)     1 855 591 527 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 767 814 273 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 549 418 443 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 538 358 811 Ft.

b)      1 855 591 527 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 665 151 452 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 175 142 909 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 15 297 166 Ft.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését:)

a)     128 095 167 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 6 337 550 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 500 000 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 121 257 617 Ft.

b)      128 095 167 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 127 659 167 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 436 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

a)     1 757 412 122 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 691 767 826 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 548 557 388 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 517 086 908 Ft.

b)      1 757 412 122 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 342 445 850 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 171 683 909 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 244 282 363 Ft.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2021. évi költségvetését:)

a)     55 346 040 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24 753 425 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 30 592 615 Ft.

b)      55 346 040 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 53 809 040 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 537 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2021. évi költségvetését:)

a)     116 818 797 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 42 840 772 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 361 055 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 73 616 970 Ft.

b)      116 818 797 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 114 460 797 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 358 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2021. évi költségvetését:)

a)     26 904 598 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 114 700 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 24 789 898 Ft.

b)      26 904 598 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26 776 598 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 128 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

7. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.”

8. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.

 

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetési záradék:


Ezen rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

Készítette: KARMA Interactive