Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II.25.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szól.

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2022. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

a)     1 991 732 015 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 780 322 586 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 11 200 000 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 200 209 429 Ft.

b)      1 991 732 015 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 909 105 949 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 841 380 871 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 294 901 484 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak van olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 52 000 000 Ft fejlesztési cél, amelyet a 17. melléklet és a 18. melléklet alapján állapít meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés egyenlege 1 071 307 945 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

b)     külső finanszírozással 211 000 000 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

a)     1 789 650 537 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 720 075 338 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 11 200 000 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 058 375 199 Ft.

b)      1 789 650 537 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 612 803 182 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 881 945 871 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 294 901 484 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2022. május 1-jén hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. április 28.

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

            polgármester                                                                            jegyző


Kihirdetési záradék:


Ezen rendelet 2022. február 25-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

Készítette: KARMA Interactive