Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésről

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésről

 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről:

 

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya

1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira

2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és

3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2022. évi költségvetését:

a) 1 713 068 101 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 780 322 586 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 11 200 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 921 545 515 Ft.

b) 1 713 068 101 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 855 449 660 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 841 380 871 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 16 237 570 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 4 800 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak van olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 35 000 000 Ft fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.

3. §

(1) A költségvetés egyenlege 905 307 945 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 860 307 945 Ft

b) külső finanszírozással 45 000 000 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 860 307 945 Ft,

aa) működési célú 75 127 074 Ft

ab) felhalmozási célú 830 180 871 Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,

ba) működési célú 0 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,

ca) működési célú 0 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása 0 Ft

aa) működési célú 0 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft

ba) működési célú 45 000 000 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 60 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

5. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.

3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7. §

(1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését:

a) 148 067 160 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 4 000 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 144 067 160 Ft.

b) 148 067 160 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 147 532 160 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 535 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.

8. §

(1) A Közös Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2022. évre 46 380,- Ft”

4. Az önkormányzat saját költségvetése

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 1 623 650 537 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 720 075 338 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 11 200 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 892 375 199 Ft.

b) 1 623 650 537 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 487 903 182 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 840 845 871 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 294 901 484 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.

10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése

11. §

(1) A képviselő-testület az Egészségház 2022. évi költségvetését:

a) 42 441 132 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 171 648 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 15 269 484 Ft.

b) 42 441 132 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 42 441 132 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.

12. §

(1) Az Egészségház 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

13. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2022. évi költségvetését:

a) 150 326 360 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 575 600 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 122 750 760 Ft.

b) 150 326 360 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 150 326 360 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.

14. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

15. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2022. évi költségvetését:

a) 27 246 826 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 500 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 25 746 826 Ft.

b) 27 246 826 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 246 826 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.

16. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

18. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.

9. Egyéb rendelkezések

19. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.

20. §

Az intézmény finanszírozása az 21. melléklet szerint kerül megállapításra.

21. §

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

22. §

Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

23. §

A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.

24. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

25. §

(1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;

b) az a.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

26. §

(1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.

(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

27. §

Az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2022. évben 450 forint.

28. §

 

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

 

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                                                jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

 

Ezen rendelet 2022. február 25-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

Készítette: KARMA Interactive