Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a közvilágítási racionalizáció egyes szabályairól

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. § (1) bekezdés és az az alapján megalkotott, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A közvilágításra vonatkozó, átmeneti működési rend keretében - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - települési szinten a közvilágítási berendezések legfeljebb 50 %-a üzemen kívül helyezésre kerül.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a közvilágítási berendezések működtetésének racionalizálását az elosztói engedélyes által megadott szempontok alapján, arra jogosultsággal rendelkező gazdasági társasággal elvégeztesse.
(3) Tilos üzemen kívül helyezni azokat a közvilágítási berendezéseket, melyek
a)    gyalogátkelők megvilágítására szolgálnak az alábbiak szerint:
aa)    Széchenyi téren öt darab átkelő,
ab)     Rákóczi Ferenc utcában található egy darab átkelő,
ac)     Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában található átkelő,
b)    egészségügyi, szociális és oktatási, közművelődési és sportcélú intézmények, rendvédelmi szervek környezetében helyezkednek el az alábbiak szerint:
ba)     Csepreg Város Egészségháza (Kossuth Lajos utca 1.),
bb)    Csepreg város Területi Gondozási Központja (Kossuth Lajos utca 67.),
bc)    Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola (Nádasdy utca 10.),
bd)    Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény (Nádasdy utca 15.),
be)    Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár (Széchenyi tér 31.)
bf)    Malomkert
bg)    VMSZC Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium (Rákóczi Ferenc utca 13.)
bh)    Városgazdálkodás telephelye (Kőszegi utca 25.)
bi)    Önkormányzati tűzoltóság (Csepreg, Deák Ferenc u. 2.)
c)    jelentős forgalmat lebonyolító csomópontokat, útkereszteződéseket, világítanak meg az alábbiak szerint:
ca)     Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Széchenyi tér - Kossuth Lajos utca kereszteződése,
cb)    Széchenyi tér - Rákóczi Ferenc utca - Széchenyi köz kereszteződése,
cc)    Kőszegi utca - Petőfi utca kereszteződése
cd)    Temető parkoló- Ady Endre utca kereszteződése
ce)    Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Ady Endre utca kereszteződése
cf)    Ady utca - Szombathelyi utca
cg)    Répce híd - Rákóczi utca
ch)    Rákóczi Ferenc utca - Nádasdy utca
(4) A közvilágítási berendezések átmeneti inaktivációs tervét a polgármester hagyja jóvá.
(5) Az inaktívációs terv elkészítésekor figyelemmel kell lenni a jelentős gépjárműforgalmat bonyolító termelő üzemek megfelelő közvilágításának biztosítására.
2. §
Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet végének kihirdetésével egyidőben hatályát veszti.


Csepreg, 2022. december 15.Horváth Zoltán                            dr. Balogh László
 polgármester                                     jegyzőKihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. december 20-án kihirdetésre került.

                                    dr. Balogh László
                                                     jegyző

Készítette: KARMA Interactive