Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Szabó Norbert egyéni vállalkozó (9633 Simaság, Deák F. u. 11.) jogosult és köteles ellátni 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig. [1]

2. §

A Csepreg Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 3-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. november 30.

 

 

 

Horváth Zoltán                                          dr. Balogh László

 polgármester                                                   jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén kihirdetésre került.


                                                                   dr. Balogh László

                                                                          jegyző


 

1. melléklet a 18/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

1. A Csepreg Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: 3.900 Ft/m3 + ÁFA.


Készítette: KARMA Interactive