Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II.25.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szól.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. október 27.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                                      dr. Balogh László

 polgármester                                                                                jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2022. október 28-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

 

 

 

 

Készítette: KARMA Interactive