Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet

a)      1. mellékletében foglalt táblázat 142. sora,

b)      1. mellékletében foglalt táblázat 297. sora,

c)       1. mellékletében foglalt táblázat 363. sora,

d)      4. mellékletében foglalt táblázat 433. sora,

e)       4. mellékletében foglalt táblázat 439. sora.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. október 27.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                                jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2022. október 28-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

 

1. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 457. és 458. sorral egészül ki:

457

 

Csepreg

1550/1

kivett telephely

1499

1/1

458

 

Csepreg

0401/2

kivett közút

34157

1/1

2. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 377–382. sorral egészül ki:

377

 

Csepreg

1901/25

kivett közút

171

1/1

378

 

Csepreg

1901/26

kivett kerékpár út

384

1/1

379

 

Csepreg

1901/28

kivett kerékpár út

374

1/1

380

 

Csepreg

1901/29

kivett közút

157

1/1

381

 

Csepreg

0401/1

kivett közút

11018

1/1

382

 

Csepreg

034/52

kivett kerékpár út

746

1/1

Készítette: KARMA Interactive