Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 7/2017. (V. 9.) számú önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Mötv. 42. § 3. pontjára figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a „Tiszta udvar, rendes ház" elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 7/2017. (V.9.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2024. május 4-én lép hatályba.

 

 

 

Csepreg, 2024. május 2.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2024. május 3-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

 

 

Készítette: KARMA Interactive