Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Csepreg Város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a horvátországi Delnice és Pakrác, valamint az romániai Korond településekkel."

2. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület ülésén a Csepreg székhellyel működő társadalmi szervezetek a tevékenységüket érintő kérdésekben tanácskozási joggal vesznek részt. A társadalmi szervezetek felsorolását az 6. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet karbantartásáról a jegyző gondoskodik."

3. §

(1) A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

4. §

Hatályát veszti a Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

a)      31. § (5) bekezdése,

b)      3. melléklet 2. pont,

c)       4. melléklet 1. függeléke.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 4-én lép hatályba, és 2024. május 5-én hatályát veszti.

 

 

Csepreg, 2024. május 2.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2024. május 2-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

 

 

Készítette: KARMA Interactive