Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3), 148. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba, és 2024. április 2-án hatályát veszti.

 

 

 

Csepreg, 2024. március 27.

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2024. március 28-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

 

 

1. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja bruttó 800,-Ft/fő/nap"

2. A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Az időszakos gyermekfelügyelet díja bruttó 500,-Ft/fő/óra. Az időszakos gyermekfelügyelet esetében minden megkezdett óra teljes órának számít."

 

Készítette: KARMA Interactive