Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetésről

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya

1.       az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira

2.       a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és

3.       az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:

a)      2 515 770 813 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 135 507 901 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 380 262 912 Ft.

b)      2 515 770 813 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 235 957 023 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 775 335 495 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 504 478 295 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 1 000 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél, amelyet a 17. melléklet és a 18. melléklet alapján állapít meg.

3. §

(1) A költségvetés egyenlege 875 784 617 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a)      belső finanszírozással 781 784 617 Ft

b)      külső finanszírozással 94 000 000 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a)      az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 975 731 076 Ft,

aa) működési célú 201 395 581 Ft

ab) felhalmozási célú 774 335 495 Ft

b)      korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,

ba) működési célú 0 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

c)       betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,

ca)  működési célú 0 Ft

cb)  felhalmozási célú 0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a)      értékpapír kibocsátása 0 Ft

aa) működési célú 0 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

b)      hitel, kölcsön felvétele 0 Ft

ba) működési célú 94 000 000 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)      átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 56 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

5. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.

3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7. §

(1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:

a)      199 632 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 200 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 197 432 000 Ft.

b)      199 632 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 199 632 000 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.

8. §

(1) A Közös Hivatal 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)      átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 21 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46 380,- Ft

4. Az önkormányzat saját költségvetése

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a)      2 120 963 813 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 067 982 901 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 052 980 912Ft.

b)      2 120 963 813 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 841 150 023 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 775 335 495 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 504 478 295Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.

10. §

(1) Az önkormányzat 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)      átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 16 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése

11. §

(1) A képviselő-testület az Egészségház 2024. évi költségvetését:

a)      49 780 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36 150 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 13 630 000 Ft.

b)      49 780 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 49 780 000 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.

12. §

(1) Az Egészségház 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)      átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 3 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

13. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2024. évi költségvetését:

a)      111 091 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 675 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 83 416 000 Ft.

b)      111 091 000 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 111 091 000 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.

14. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)      átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 12 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

15. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2024. évi költségvetését:

a)      34 304 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 500 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 32 804 000 Ft.

b)      34 304 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 34 304 000 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.

16. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)      átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 4 fő,

b)      az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

18. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.

9. Egyéb rendelkezések

19. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.

20. §

Az intézmény finanszírozása az 21. melléklet szerint kerül megállapításra.

21. §

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

22. §

Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

23. §

A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.

24. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2024. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

25. §

(1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

a)      a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;

b)      az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

26. §

(1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás - írásbeli kérelem alapján - egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.

(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

27. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

 

Csepreg, 2024. február 29.

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2024. február 29-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

 

 

Készítette: KARMA Interactive