Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 14. vasárnap, Őrs.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról:

1. §

(1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 7. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően halmozódás mentesen

a)      3 022 276 153 Ft bevétellel,

b)      2 046 530 992 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai teljesítését címenként az 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben illetve a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 485 796 941 Ft főösszegben, feladatonkénti részletezését az 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.

6. §

A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 59 főben hagyja jóvá, a 14. melléklet szerint.

7. §

A képviselő-testület az európai uniós forrásokból támogatott projekteket a 19. melléklet szerint veszi tudomásul.

8. §

(1) A 26. melléklet szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványának alakulása.

(2) Az önkormányzat és intézmények 2023. évi költségvetési maradványát 975 045 161 Ft-nak megfelelően jóváhagyja.

(3) A maradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

a)      Feladattal terhelt:

aa) Működési: 700 000 Ft

ab) Felhalmozási: 974 345 161 Ft

b)      Szabad maradvány: Működési: 0 Ft

(4) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását az 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, és a 31. mellékletnek megfelelően fogadja el.

10. §

Az önkormányzat tartalékának összegét a 16. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti a költségvetési évet követő három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét a 17. melléklet és a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.

12. §

Az önkormányzat az irányítószervi támogatások folyósításának részletező kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátások keretében történő kifizetéseinek részleteit a 22. melléklet alapján fogadja el.

14. §

Az önkormányzat egyéb támogatási bevételeit és kiadásait a 23. melléklet és 24. melléklet alapján fogadja el.

15. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

 

Csepreg, 2024. május 30.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2024. május 30-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

Készítette: KARMA Interactive