Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b, c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet

a)      3. mellékletében foglalt táblázat 384. sora,

b)      4. mellékletében foglalt táblázat 409. sora.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

 

Csepreg, 2023. november 30.

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2023. október 27-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző


 

1. melléklet a 18/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

Csepreg

1081/A/1

egészségház

427

1/1

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 34–45. sorral egészül ki:

 

 

Csepreg

1081/A/2

iroda

61

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/3

lakás

51

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/4

lakás

51

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/5

lakás

60

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/6

lakás

35

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/7

lakás

68

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/8

lakás

108

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/9

lakás

88

1/1

 

 

Csepreg

1081/A/10

lakás

94

1/1

 

 

Csepreg

140/A/1

lakás

54

1/1

 

 

Csepreg

140/A/2

lakás

71

1/1

 

 

Csepreg

140/A/3

lakás

59

1/1


2. melléklet a 18/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 460–465. sorral egészül ki:

460

 

Csepreg

140/A/4

lakás

32

1/1

461

 

Csepreg

140/A/5

lakás

29

1/1

462

 

Csepreg

140/A/6

lakás

29

1/1

463

 

Csepreg

140/A/7

lakás

31

1/1

464

 

Csepreg

140/A/8

lakás

35

1/1

465

 

Csepreg

140/A/9

lakás

36

1/1

Készítette: KARMA Interactive