Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelet hatályon

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

 

 

Csepreg, 2023. szeptember 28.

 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2023. szeptember 29-én kihirdetésre került.

 

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző


 

Készítette: KARMA Interactive