Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. március 1. péntek, Albin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.27.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szól.

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

a)     2 818 525 270 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 988 438 904 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 333 605 576 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 496 480 790 Ft.

b)      2 818 525 270 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 515 231 347 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 823 808 498 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 479 485 425 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

a)     belső finanszírozással 1 012 638 670 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

a)     az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 1 012 638 670 Ft,

aa) működési célú 49 643 305 Ft

ab) felhalmozási célú 962 995 365 Ft”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

a)     2 418 166 896 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 913 818 904 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 333 605 576 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 1 170 742 416 Ft.

b)      2 418 166 896 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 121 968 973 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 816 712 498 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 479 485 425 Ft.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2023. évi költségvetését:)

a)     60 961 463 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 22 187 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 38 774 463 Ft.

b)      60 961 463 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 60 840 463 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 121 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2023. évi költségvetését:)

a)     132 525 911 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 48 621 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 83 904 911 Ft.

b)      132 525 911 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 129 525 911 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 000 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2023. évi költségvetését:)

a)     32 953 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 612 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac)  finanszírozási bevételek összege: 31 341 000 Ft.

b)      32 953 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 788 000 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 165 000 Ft,

bc)  finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba, és 2023. október 1-jén hatályát veszti.

 

 

Csepreg, 2023. szeptember 28.

 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2023. szeptember 29-én kihirdetésre került.

 

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző


 

Készítette: KARMA Interactive