Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete a települési adóról szóló 12/2015. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A települési adóról szóló 12/2015. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet 2023. szeptember 1. napján hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 22-én lép hatályba.

 

 

Csepreg, 2023. augusztus 18.

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2023. augusztus 21-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző


 

Készítette: KARMA Interactive