Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8./2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

(1) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden belterületi és külterületi közterületet, valamint magánutat el kell nevezni.”

(2) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakóépületek közötti szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat csak akkor szükséges elnevezni, amennyiben olyan ingatlan megközelítésére is szolgálnak, amely esetében a címképzés feltételei külön jogszabály szerint fennállnak. ”

3. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A város közigazgatási területén több azonos jelelgű közterület nem viselhet azonos nevet.”

4. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az Vas Vármegyei Kormányhivatalt, a Kőszegi Rendőrkapitányságot, a helyi postát, a helyi tűzoltóságot, az Országos Mentőszolgálatot, a közmű-szolgáltatókat és Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságát.”

5. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (saroktelek) házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), vagy új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia, esetleges alátöréssel.”

6. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bármely közterületi jellegű ingatlan (a továbbiakban: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.”

7. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC nagybetűi használatával történő alátörés alkalmazható az ABC sorrendjének megfelelően.”

8. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére akinek ehhez jogos érdeke fűződik a jegyző állapítja meg.”

9. §

Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet

a)      1. § (1)–(3) bekezdése,

b)      2. §-a,

c)       5. § (1) bekezdése.

10. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. május 2-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2023. április 27.

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

                polgármester                                                                              jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023.április 27.-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

Készítette: KARMA Interactive