Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7./2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, 34. §-ban foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Hatályát veszti a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.12. pontja.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 26-án 16:35 órakor lép hatályba, és 2023.április 27-én hatályát veszti.

 

Csepreg, 2023. április 26.

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

                polgármester                                                                              jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023.április 26.-án kihirdetésre került.

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző


 

 

1. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

1. szociális helyzet alapján megállapított lakbér mértéke (Lr. 3. § a) pontja alapján bérbe adott lakások lakbérének mértéke:

1.1. komfortos 550,-Ft/m2/hó

1.2. komfort nélküli 200,-Ft/m2/hó

2. költségelven megállapított lakbér mértéke (Lr. 3. § b) pontja alapján bérbe adott lakások esetében

2.1. összkomfortos 650,- Ft/m2/hó,

2.2. komfortos 600,- Ft/m2/hó

3. piaci alapon megállapított lakbér mértéke (Lr. 3. § c) pontja alapján bérbe adott lakások esetében:

4. komfortos 650,- Ft/m2/hó

5. összkomfortos 1000,- Ft/m2/hó”

Készítette: KARMA Interactive