Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról

1. §

(1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 7. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően halmozódás mentesen

a)      2 999 514 400 Ft bevétellel,

b)      1 986 875 730 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai teljesítését címenként az 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben illetve a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 867 880 899 Ft főösszegben, feladatonkénti részletezését az 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.

6. §

A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 65 főben hagyja jóvá, a 14. melléklet szerint.

7. §

A képviselő-testület az európai uniós forrásokból támogatott projekteket a 19. melléklet szerint veszi tudomásul.

8. §

(1) A 26. melléklet szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának alakulása.

(2) Az önkormányzat és intézmények 2022. évi költségvetési maradványát 1 012 638 670 Ft-nak megfelelően jóváhagyja. Ebből:

a)      működési maradvány: 280 232 872 Ft

b)      felhalmozási maradvány: 732 405 798 Ft

(3) A maradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

a)      Feladattal terhelt:

aa) Működési: 280 232 872 Ft

ab) Felhalmozási: 732 405 798 Ft

b)      Szabad maradvány: Működési: 0 Ft

(4) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni.

9. §

Az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását az 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, és a 31. mellékletnek megfelelően fogadja el.

10. §

Az önkormányzat tartalékának összegét a 16. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti a költségvetési évet követő három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét a 17. melléklet és a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.

12. §

Az önkormányzat az irányítószervi támogatások folyósításának részletező kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátások keretében történő kifizetéseinek részleteit a 22. melléklet alapján fogadja el.

14. §

Az önkormányzat egyéb támogatási bevételeit és kiadásait a 23. melléklet és 24. melléklet alapján fogadja el.

15. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

 

Csepreg, 2023. május 26.

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2023. május 26-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

Készítette: KARMA Interactive