Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 94. § (3a) bekezdésében, 115. § (1) és (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4. pontja.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. május 2-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2023. március 30.

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

                polgármester                                                                              jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023. március 31.-én kihirdetésre került.

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

Készítette: KARMA Interactive