Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy – ha jogszabály alapján az nem szükséges – pályázat útján jogosultságot nyert és a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.        
(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésre nem kerül sor.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Szabó Norbert egyéni vállalkozó (9633 Simaság, Deák F. u. 11.) jogosult és köteles ellátni 2023. március 1. napjától 2025. december 31. napjáig. [1]

2. §

A Csepreg Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és 2023. március 2-án hatályát veszti.

 

 

             Horváth Zoltán                                                                                        dr. Balogh László

                polgármester                                                                                                        jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023. február 28.-án kihirdetésre került.

                                                                                                                                  dr. Balogh László

                                                                                                                                            jegyző

 


 

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Csepreg Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: 2.619 Ft/m3 + ÁFA.


Készítette: KARMA Interactive