Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b, c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 396. sora.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 5-én lép hatályba, és 2023. február 6-án hatályát veszti.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                                      dr. Balogh László

 polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2023. február 3-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző


 

1. melléklet a .../2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 459. sorral egészül ki:

459

349

Csepreg

564/ /A/1

posta

379

1/1


Készítette: KARMA Interactive