Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal való egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt, a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtárat (székhely: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31., hrsz.: 1233, telephely: 9735 Csepreg, Kossuth utca 2., hrsz.: 578) (továbbiakban: Művelődési Ház) működtet. Feladatellátásának részletes szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.”

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Művelődési Ház - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez, rendezvényekhez - a hét öt napján, napi 8 órában tart nyitva, melyből egy nap szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, továbbá a hét három napján magába foglalja a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.”

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében, a Művelődési Ház tevékenységén túl, az Önkormányzat - a Képviselő-testület szakbizottságai és a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével - a következő általános jellegű tevékenységeket látja el:)

b)     Helyi lakossági képviselet biztosítása-, a közművelődési feladatellátással kapcsolatos észrevételek, javaslatok megfogalmazása érdekében évente legalább egy alkalommal fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével.”

2. §

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet

a)      1. §-a,

b)      2. § (1) és (2) bekezdése,

c)       7. § (4) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba.

 

 

Csepreg, 2021. december 16.

 

 

 

    Horváth Zoltán                                         Dr. Balogh László

      polgármester                                                      jegyző

 

 

 

Záradék:

 

E rendelet kihirdetésre került: 2021. december 17.

 

                                                                   

                                                                                                Dr. Balogh László

                                                                                                     jegyző

Készítette: KARMA Interactive