Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003. (X.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bizottság nem képviselő tagja bizottsági munkájáért havi 14.650 Ft tiszteletdíjra jogosult.

2. §

Ez a rendelet 2021. október 4-én lép hatályba, és 2021. október 5-én hatályát veszti.

 

 

 

Csepreg, 2021. szeptember 30.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                           dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. október 1-jén kihirdetésre került.

 

 

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

Készítette: KARMA Interactive