Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2021. évi költségvetését:)

a)1 537 574 710 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 697 023 303 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 302 192 596 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 538 358 811 Ft.

b)1 537 574 710 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 723 194 295 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 799 083 249 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 15 297 166 Ft.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését:)

a)116 820 935 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 520 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 114 300 935 Ft.

b)116 820 935 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 116 494 935 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 326 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

a)1 461 256 317 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 641 976 813 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 302 192 596 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 517 086 908 Ft.

b)1 461 256 317 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 440 697 608 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 795 242 249 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 225 316 460 Ft.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2021. évi költségvetését:)

a)42 373 961 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 21 273 425 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 21 100 536 Ft.

b)42 373 961 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 40 836 961 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 537 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2021. évi költségvetését:)

a)99 840 547 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 703 065 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 70 137 482 Ft.

b)99 840 547 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 98 080 547 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 760 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2021. évi költségvetését:          
27 302 244 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül)

ba)       a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 084 244 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 218 000 Ft,”

7. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2021. október 4-én lép hatályba, és 2021. október 5-én hatályát veszti.
Csepreg, 2021. szeptember 30.

 

 

 

Horváth Zoltán                                                           dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. október 1-jén kihirdetésre került.

 

 

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

 

Készítette: KARMA Interactive