Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL szóló 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL szóló 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL című 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kitüntető címre és díjakra a javaslatokat minden év május 31-ig lehet benyújtani, az ezt követően beérkezett javaslatok befogadásáról és elbírálásáról a képviselő-testület a kitüntető címek és díjak odaitélésével egyidejűleg dönt. ”

(2) A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL című 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A kitüntető címre és díjakra tett javaslatokat a képviselő-testület bizottságai véleményezik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a véleményét, a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a véleményét és javaslatát ismerteti a Képviselő-testülettel.”

2. §

Hatályát veszti A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL című 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet 2021. július 27-én 16 órakor lép hatályba.

 

Csepreg, 2021. július 27.

 

 

                        ………………………..                               ………………………..

                              Horváth Zoltán                                          dr. Balogh László

                                polgármester                                                     jegyző

    

 

E rendelet 2021. július 27-én 16:00 órakor kihirdetésre került.

 

 

                                                                                             ………………………..           

                                                                                                 dr. Balogh László    

                                                                                                          Jegyző 

Készítette: KARMA Interactive