Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018. (V. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018. (V. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i./ pontjában kapott felhatalmazás alapján Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kitüntető Díjak Alapításáról szóló 10/2018. (V.29.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosítása tekintetében a következőket rendeli el:

1. §

A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL című 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. Fejezet

Csepreg Város Bora elismerő cím

8/A. §

(1) A Képviselő-testület CSEPREG VÁROS BORA elismerő címet alapít, melynek célja a szőlőtermesztési és borászati hagyományok ápolása, a csepregi bor hírnevének öregbítése, a város képviselete során protokolláris vagy promóciós célból adható ajándék minőségi és mennyiségi biztosítása.

(2) A „CSEPREG VÁROS BORA” elismerő cím elnyerésére a minden évben ezzel a céllal megtartott Csepregi Borversenyen lehet nevezni kizárólag helyben termesztett szőlőből készült, a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges mindenkori hatósági minősítéssel rendelkező fehér-, vagy vörösborral.

(3) A nevezett borból a pincészetnek minimum 200 db 0,75 liter palackos tételszámmal kell rendelkeznie.

(4) A nevezést a Csepregi Borverseny nevezési lapján jelölni kell, amellyel a nevező egyben nyilatkozik arról is, hogy az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel és az elismerő cím elnyerése esetén a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt megállapodás feltételeit – ideértve a 8/D. § (1) bekezdés szerint meghatározott egységárat is – elfogadja.

8/B. §

A „CSEPREG VÁROS BORA” címet minden évben a cím elnyerésére szabályszerűen nevezett fehér- vagy vörösbor nyeri el, amely a szakmai zsűri abszolút pontozásában a legtöbb pontszámot kapta.

8/C. §

(1) A címet elnyert bortermelő részére az elismerést a polgármester a Csepregi Borverseny díjátadóján adja át.

(2) A polgármester CSEPREG VÁROS BORÁT a tárgyévi Orbán napi gyepűtiprás nyitó ünnepségén jelképesen átveszi.

8/D. §

(1) Csepreg Város Önkormányzata az elismerő címet elnyert borból a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegből, az abban meghatározott maximális palackáron és mennyiségben vásárolhat a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt megállapodás feltételei szerint.

(2) A Csepreg Város Önkormányzata által vásárolt palackokat egyedi és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő címkézéssel kell ellátni.

(3) A „CSEPREG VÁROS BORA” címet elnyert bor termelője, forgalmazója jogosult e címet a kitüntetett bor palackján feltüntetni.”

2. §

A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL című 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2021. július 3-án lép hatályba.

 

Csepreg, 2021. június 30.

 

 

 

Horváth Zoltán                                                           dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. július 2-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

Készítette: KARMA Interactive