Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.28.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szól.

1. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2021. évi költségvetését:)

„a) 1 260 453 667 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 687 194 856 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 34 900 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 538 358 811 Ft.

b) 1 260 453 667 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 713 375 848 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 531 780 653 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 15 297 166 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 14 040 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.”

2. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés egyenlege 538 358 811 Ft hiány.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 538 358 811 Ft”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 538 358 811 Ft,

aa) működési célú 10 527 247 Ft

ab) felhalmozási célú 527 786 564 Ft”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 999 744 Ft, a céltartalék 0 Ft.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését:)

„a) 115 570 935 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 270 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 114 300 935 Ft.

b) 115 570 935 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 115 244 935 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 326 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„a) 1 185 885 274 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 633 898 366 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 34 900 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 517 086 908 Ft.

b) 1 185 885 274 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 434 755 608 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 527 949 659 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 223 180 013 Ft.”

6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2021. évi költségvetését:)

„a) 41 711 308 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 20 773 425 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 20 937 883 Ft.

b) 41 711 308 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 40 174 308 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 537 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

7. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2021. évi költségvetését:

a) 97 866 753 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 703 065 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 68 163 688 Ft.

b) 97 866 753 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 96 106 753 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 760 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

8. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja.”

9. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet 2021. július 3-án lép hatályba

 

Csepreg, 2021. június 30.

 

 

 

Horváth Zoltán                                                           dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. július 2-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

Készítette: KARMA Interactive