Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csepreg Város Önkormányzat Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, figyelemmel Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörre a következőket rendelem el Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról:

1. §

(1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 7. és 13. táblájában foglaltaknak megfelelően halmozódás mentesen

a) 1 544 368 194 Ft bevétellel,

b) 1 006 012 383 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai teljesítését címenként az 1. melléklet 2-6. illetve 8-12. táblájában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 300 688 583 Ft főösszegben, feladatonkénti részletezését az 1. melléklet 15. táblájában foglaltak szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 1. melléklet 33-36. számú táblái - a mérlegben valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban z 1. melléklet 20. táblája szerint fogadja el.

5. §

Az 1. melléklet 25. táblájában foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.

6. §

A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 69 főben hagyja jóvá, az 1. melléklet 14. táblája szerint.

7. §

A képviselő-testület az európai uniós forrásokból támogatott projekteket az 1. melléklet 19. táblája szerint veszi tudomásul.

8. §

(1) Az 1. melléklet 26. táblája szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványának alakulása.

(2) Az önkormányzat és intézmények 2020. évi költségvetési maradványát 538 358 811 Ft-nak megfelelően jóváhagyja. Ebből:

a) működési maradvány: 10 572 247 Ft

b) felhalmozási maradvány: 527 786 564 Ft

(3) A maradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

a) Feladattal terhelt:

aa) Működési: 2 373 779 Ft

ab) Felhalmozási: 527 786 564 Ft

b) Szabad maradvány: Működési: 8 197 468 Ft

(4) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni.

9. §

Az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását az 1. melléklet 27-31. tábláinak megfelelően fogadja el.

10. §

 

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

 

Csepreg, 2021. május 28.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                           dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. május 28-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

Készítette: KARMA Interactive