Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szól.

1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2020. évi költségvetését:)

„a) 1 192 153 942 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 698549826 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:131786 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 361 818 116 Ft.

b) 1 192 153 942 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 771 136 768 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 407 907 503 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 13 109 671 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 7. és 13. táblája részletezik.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek az1. melléklet 15. táblájában.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.]

„b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet az 1. melléklet 17. és 18. táblák alapján állapít meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 12 123 000 Ft, amelynek tagolását az 1. melléklet 22. táblája állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés egyenlege 361 818 116 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 361 818 116 Ft”

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 361 818 116 Ft,

aa) működési célú: 11 762 689 Ft

ab) felhalmozási célú: 350 055 427 Ft”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő, melyet az 1. melléklet 14. táblája állapít meg,”

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. melléklet 19. táblája tartalmazza.”

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 16 696 688 Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 1. melléklet 16. táblája tartalmazza.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését:)

„a) 116 110 324 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 3 210 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 112 900 324 Ft.

b) 116 110 324 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 115 180 824 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 929 500 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 6. és 12. táblája részletezik.

7. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:)

„a) 1 096 253 174 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 632 699 202 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 123 786 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 339 767 972 Ft.

b) 1 096 253 174Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 466 464 346 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 403 948 803 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 225 840 025 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 2. és 8. táblája részletezik.

8. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2020. évi költségvetését:)

„a) 44 584 443 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24 568 227 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 20 016 216 Ft.

b) 44 584 443Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 43 459 443 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 125 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 3. és 9. táblája részletezik.

9. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2020. évi költségvetését:)

„a) 119 977 674 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 389 122 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8 000 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 79 588 552 Ft.

b) 119 977 674Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 118 677 674 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 300 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 4. és 10. táblája részletezik.

10. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2020. évi költségvetését:)

„a) 27 958 681 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 5 683 275 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 22 275 406 Ft.

b) 27 958 681Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 354 481 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 604 200 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 5. és 11.táblája részletezik.

11. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek az 1. melléklet 20. táblája szerint kerültek meghatározásra.”

12. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. tábla szerint kerül megállapításra az intézmény finanszírozása.”

13. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21–23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„21. §

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások az 1. melléklet 23. táblája szerint kerültek elfogadásra.

22. §

Támogatások, kölcsönök bevételei az 1. melléklet 24. táblája szerint kerültek elfogadásra.

23. §

A helyi adók részletezését az 1. melléklet 25. táblája tartalmazza.”

14. §

Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

 

Csepreg, 2021. május 25.

 

 

 

               Horváth Zoltán                                                       dr. Balogh László

                  polgármester                                                                   jegyző

  

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2021. május 25-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                   dr. Balogh László

                                                                                                             jegyző

Készítette: KARMA Interactive