Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya

1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira

2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és

3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2021. évi költségvetését:

a) 1 211 972 170 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 623 061 357 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 34 900 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 554 010 813 Ft.

b) 1 211 972 170 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 696 044 351 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 500 630 653 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 15 297 166 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 4 800 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: ....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.

3. §

(1) A költségvetés egyenlege 554 010 813 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 554 010 813 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 554 010 813 Ft,

aa) működési célú 10 475 672 Ft

ab) felhalmozási célú 543 535 141 Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,

ba) működési célú 0 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,

ca) működési célú 0 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása 0 Ft

aa) működési célú 0 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft

ba) működési célú 0 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 62 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

5. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.

 

6. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.

3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7. §

(1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését:

a) 115 500 935 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 200 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 114 300 935 Ft.

b) 115 500 935 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 115 244 935 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 256 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.

8. §

(1) A Közös Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2021. évre 46 380,- Ft”

4. Az önkormányzat saját költségvetése

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 1 141 543 777 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 573 811 357 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 34 900 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 532 832 420 Ft.

b) 1 141 543 777 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 424 075 784 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 498 129 653 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 219 338 340 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.

10. §

(1) Az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése

11. §

(1) A képviselő-testület az Egészségház 2021. évi költségvetését:

a) 38 367 789 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 18 000 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 20 367 789 Ft.

b) 38 367 789 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36 830 789 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 537 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.

12. §

(1) Az Egészségház 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

 

6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

13. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2020. évi költségvetését:

a) 93 298 599 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28 500 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 64 798 599 Ft.

b) 93 298 599 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 92 798 599 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 500 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.

14. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

15. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2021. évi költségvetését:

a) 27 302 244 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 550 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 25 752 244 Ft.

b) 27 302 244 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 094 244 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 208 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.

16. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 202. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

18. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.

9. Egyéb rendelkezések

19. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.

20. §

Az intézmény finanszírozása az 21. melléklet szerint kerül megállapításra.

21. §

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

22. §

Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

23. §

A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.

24. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

25. §

(1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;

b) az a.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

26. §

(1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.

(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

27. §

Az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2021. évben 450 forint.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Csepreg, 2021. március 12.

                                                                        Horváth Zoltán                             dr. Balogh László

                                                                           polgármester                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2021. március 12-én kihirdetésre került.

                                                                                                                                  dr. Balogh László

                                                                                                                                            jegyző

Készítette: KARMA Interactive