Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Közérdekű adatok
Vissza

Városfejlesztési és Műszaki Csoport

Letölthető nyomtatványok

 

Városfejlesztési és Műszaki Csoport (3 fő) ellátja a településfejlesztéssel, pályázatkezeléssel, településrendezéssel, település-üzemeltetés koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

 

Városfejlesztési és Műszaki Csoport feladatainak munkakör szerinti részletezése:


 • Településfejlesztési és műszaki ügyintézők (2 fő)
  • Közbiztonsági, polgári és katasztrófavédelmi feladatok ellátása, valamint a helyi önkéntes mentőcsoporttal kapcsolatosan felmerülő feladatok koordinálása,

  • Ellátják a vízügyi (ár-, és belvízvédelmi) hatásköröket, valamint segítik megszervezni a polgármesterek helyi vízrendezési-vízkárelhárítási feladatainak végrehajtását,

  • Folyamatosan figyelemmel kísérik a rendezési tervek hatályosulását, javaslatot tesznek a szerkezeti és szabályozási tervek szükséges módosítására, lefolytatják az ezekkel kapcsolatos eljárásokat,

  • Ellátják a településkép védelmével kapcsolatos feladatokat,

  • Előkészítik a települések helyi építészeti, természetvédelmi, műemléki értékeivel kapcsolatos szabályozást, ezekről nyilvántartást vezetnek, figyelemmel kísérik hatályosulásukat,

  • Ellátják a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra vonatkozó feladatokat,

  • Együttműködnek az illetékes ingatlanügyi hatósággal, egyeztetik az ingatlan-nyilvántartási adatok helyességét,

  • Ellátják a közterület elnevezéssel, valamint a lakcímképzéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,

  • Elkészítik a településüzemeltetési, beruházási, építészeti hatáskörét érintő előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, belső szabályzatokat, nyilvántartásokat,

  • Döntésre előkészítik az önkormányzati ingatlanok hasznosításával vagy értékesítésével kapcsolatos előterjesztéseket,

  • Közreműködnek a telekalakítási eljárásban,

  • Szakhatóságként közreműködnek más hatóságok engedélyezési eljárásában,

  • Feladatuk a kijelölések alapján szakhatósági állásfoglalások kiadása,

  • Műszaki irattárat tartanak fenn,

  • Részt vesznek a beruházások átadás-átvételében, szervezésében, koordinálásában, műszaki előkészítésében, műszaki ellenőrzésében,

  • Ellátják az önkormányzati beruházások aktiválásával kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat,

  • Összehangolják a közműfejlesztési tevékenységet,

  • Koordinálják az önkormányzati kommunális- és közmű-üzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati fejlesztési feladatok előkészítését, a gazdasági társaságok által benyújtott testületi előterjesztéseket.

  • Ellátják a közútkezelői hatásköröket,

  • Gondoskodnak a közlekedési-forgalomtechnikai feladatok végrehajtásáról,

  • Ellátják az önkormányzat kezelésében lévő utak, hidak, saját használatú utak fenntartásának és karbantartásának koordinálását,

  • Segítik irányítani a polgármestereknek az út- és közműfejlesztésekkel kapcsolatos munkákat,

  • Elkészíti az önkormányzat közbeszerzési tervét, ellátja a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat,

  • Szakmai segítséget nyújtanak a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részére, a jegyző kérése alapján,

  • Részt vesznek a közszolgáltatási szerződések előkészítésében, lebonyolításában, nyilvántartást vezetnek róluk,

  • Ellátják a kommunális ellátási feladatokkal kapcsolatos hatásköröket,

  • Koordinálják, felügyelik a települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezésével, elszállításával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatokat,

  • Felügyelik a települési köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos vállalkozói tevékenységet.

Készítette: KARMA Interactive