Esély Otthon kialakítása Csepregen
2022. december 9. péntek, Natália.
1
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet piaci jelleggel bérbe adható önkormányzati bérlakásra

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet piaci jelleggel bérbe adható önkormányzati bérlakásra
Meghirdetett bérlakás:

9735 Csepreg, Széchenyi tér 25.

Komfortfokozata: komfortos
Alapterülete: 44 m2
Helyiségek száma: 1 db szoba, konyha, fürdőszoba, előtér, éléskamra
Műszaki jellemzők: vezetékes víz, elektromos áram (nappali/éjszakai), kályha, bojler
A lakáshoz tároló melléképület és közös udvarrész tartozik.

Pályázati feltételek:

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) hatályos rendeletében előírt feltételek megléte. 

 

·         Pályázat útján olyan nagykorú személy választható bérlőnek, aki az ország területén másik, beköltözhető lakásingatlan tulajdonjogával, továbbá önálló állami vagy önkormányzati lakás bérletével nem rendelkezik.

·         Jövedelmi viszonyai alapján azzal a személlyel köthető bérleti szerződés, akinek a saját és a vele közös háztartásában élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a bérbeadást megelőző év alapján meghaladja a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft), illetve egyedülálló személy esetén 300%-át (85.500,- Ft).

·         Azon pályázóval, aki más állami vagy önkormányzati lakás bérlője, a lakásbérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha előző lakására vonatkozó bérleti szerződését írásban felmondja, vagy írásban hozzájárul annak közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A felmondás vagy a közös megegyezéssel történő megszüntetés időpontjának meg kell előznie a pályázaton elnyert bérleti jogviszony kezdő időpontját.

·         A bérlő kiválasztása licit eljárással történik.

·         A hirdetményi időszak időtartama 15 nap, azonban a 15 napos időtartam automatikusan meghosszabbodik addig, amíg legalább egy licitáló nem jelezte részvételi szándékát.

·         A licit induló összege nem lehet kevesebb mint a lakásra meghatározott e rendelet szerinti bérleti díj összege.

·         A licit nyilvános, mindenki, aki megfelel a pályázati kiírásnak és a 50.000,- Ft-os bánatpénzt befizette az önkormányzat bankszámlájára a liciten részt vehet.

·         Licitálni a havi lakbér összegére kell, a licit lépcső 10 Ft/m²/hó.

·         A bérleti szerződést azzal kell megkötni, aki a legmagasabb összegű bérleti díjat vállalja megfizetni a licit során. Amennyiben a meghirdetett lakásra csak egy pályázó jelentkezik, akkor a lakást a meghirdetett feltételekkel kell a pályázó részére bérbe adni.

·         Amennyiben a pályázat elbírálását követő 8 napon belül a nyertes pályázó nem köt bérleti szerződést, akkor a befizetett bánatpénzt elveszíti és a bérbeadó a soron következő (második) legjobb ajánlattevővel jogosult a lakásbérleti szerződést megkötni.

 

 

A Pályázathoz csatolni kell:

 

Jövedelemigazolást, mely alapján a 2021. év egésze tekintetében a havi nettó átlagkereset megállapítható (a pályázó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók esetében is).

 

A bérleti jogviszony időtartama:

 

2 év határozott idő

 

A licit induló összege:

 

431,- Ft/m2 (18.965,- Ft/hó)

 

A Pályázat benyújtásának határideje:  

 

A pályázati kiírás közzétételétől számított 15 nap.(2022. október 18. kedd)

 

A Pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázat benyújtható a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető nyomtatványon.

 

A Pályázat benyújtásának helye: 

 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, I. emelet

 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. 

 

A Pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás:

 

94/565-035 vagy 30/579-15-13 telefonszámon kérhető

 

Egyéb információ:

                       

·      Aki valótlan adatokat közöl, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat elbírálóját megtéveszti, azt a pályázók közül a Képviselő –testület kizárja.

·         A meghirdetett lakás megtekinthető előre egyeztetett időpontban.

·      A licittárgyalás időpontjáról és helyéről a pályázók a pályázati határidő leteltét követően kapnak írásos tájékoztatást.

Készítette: KARMA Interactive