Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Vissza

Álláspályázat házi segítségnyújtás munkakör betöltésére

Álláspályázat házi segítségnyújtás munkakör betöltésére
Csepreg Város Területi Gondozási Központja pályázatot hirdet házi segítségnyújtás munkakör betöltésére

 

Tevékenységi kör: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 25. § rendelkezései alapján.

 

Munkavégzés helye: Csepreg

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: Csepreg Város Területi Gondozási Központja

A pályázat benyújtása: postai úton: 9735 Csepreg Kossuth Lajos utca 67. Zétényi Irén Intézményvezető Asszony részére. Elektronikus úton: cseptgk(at)gmail.com e-mail címre, személyesen Csepreg Város Területi Gondozási Központja 9735 Csepreg Kossuth Lajos utca 67. Zétényi Irén Intézményvezető Asszony részére.

 

A betöltendő állással kapcsolatban további információ: 06-30/415-7365 telefonszámon Zétényi Irén Intézményvezető Asszonynál kérhető

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség, szociális gondozó, ápoló

Egyéb pályázati feltétel:

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

-          szakami önéletrajz

-          motivációs levél

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

-          nyilatkozat arról, hogy nem áll szülői felügyeleti jogot megszüntető jogerős bírósági ítélet, vagy szülői felügyeleti jog szünetelése hatálya alatt

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: igen

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

-          önéletrajz

-          motivációs levél

-          nyilatkozatok

-          végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata

 

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatáson való részvétel után.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

Állás tervezett betöltésének időpontja: a beérkezett pályázatok elbírálását követően az állás azonnal betölthető

 

Készítette: KARMA Interactive