Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Vissza

Álláspályázat házi segítségnyújtás munkakör betöltésére

Álláspályázat házi segítségnyújtás munkakör betöltésére

 

Tevékenységi kör: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 25. § rendelkezései alapján.

 

Munkavégzés helye: Csepreg

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: Csepreg Város Területi Gondozási Központja

A pályázat benyújtása: postai úton: 9735 Csepreg Kossuth Lajos utca 67. Zétényi Irén Intézményvezető Asszony részére. Elektronikus úton: cseptgk(at)gmail.com e-mail címre, személyesen Csepreg Város Területi Gondozási Központja 9735 Csepreg Kossuth Lajos utca 67. Zétényi Irén Intézményvezető Asszony részére.

 

A betöltendő állással kapcsolatban további információ: 06-30/415-7365 telefonszámon Zétényi Irén Intézményvezető Asszonynál kérhető

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, szociális gondozó és ápoló

Nyugdíjas jelentkezését is várjuk.

 

Egyéb pályázati feltétel:

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

-          szakami önéletrajz

-          motivációs levél

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

-          nyilatkozat arról, hogy nem áll szülői felügyeleti jogot megszüntető jogerős bírósági ítélet, vagy szülői felügyeleti jog szünetelése hatálya alatt

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: igen

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

-            részletes szakmai önéletrajz

-          motivációs levél

-          A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

-          végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatáson való részvétel után.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

Állás tervezett betöltésének időpontja: a beérkezett pályázatok elbírálását követően az állás azonnal betölthető

 

 

Készítette: KARMA Interactive