Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Vissza

Álláshirdetés gondozói munkakör betöltésére

Álláshirdetés gondozói munkakör betöltésére

 

Tevékenységei kör: Az intézményben élő ellátást igénybe vevők vonatkozásában egészségügyi alapápolási tevékenységek ellátása, dokumentáció vezetés.

 

Munkavégzés helye: Csepreg

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: Csepreg Város Területi Gondozási Központja

A pályázat benyújtása: postai úton: 9735 Csepreg Kossuth Lajos utca 67. Zétényi Irén Intézményvezető Asszony részére. Elektronikus úton: cseptgk(at)gmail.com e-mail címre, személyesen Csepreg Város Területi Gondozási Központja 9735 Csepreg Kossuth Lajos utca 67. Zétényi Irén Intézményvezető Asszony részére.

 

A betöltendő állással kapcsolatban további információ: 06-30/415-7365 telefonszámon Zétényi Irén Intézményvezető Asszonynál kérhető

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő, folyamatos munkarend

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, szociális gondozó és ápoló

Nyugdíjas jelentkezését is várjuk.

 

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: legalább 1-3 év

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  részletes szakmai önéletrajz

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatáson való részvétel után.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

Állás tervezett betöltésének időpontja: a beérkezett pályázatok elbírálását követően az állás azonnal betölthető

 

Készítette: KARMA Interactive