Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Vissza

Hulladékelszállítás

 

Hulladékgyűjtés

Tájékoztató

 

Hulladékgyűjtési naptár


Csepreg város területén 2017. januárjától az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a hulladékelszállítással kapcsolatos feladatokat. A szolgáltató a városból és a külterületen lévő ingatlanoktól szállítja el a keletkezett kommunális és szelektív hulladékot heti vagy havi rendszerességgel.


A szolgáltatás feltétele a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése,

 érvényes hulladékszállítási szerződés megléte.

 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.
Postacím: 9401 Sopron, Pf. 101
Telefon: 06 99 505 790
Fax: 06 99 505 799
E-mail: stkh(at)stkh.hu

Honlap: https://stkh.hu/

 

Lakossági ügyfélszolgálat:

9400 Sopron, Mátyás király u. 34.
Telefon: 06 99 505 380
E-mail: ugyfelszolgalat(at)stkh.hu


Személyes ügyfélszolgálat
nyitvatartása:

hétfő, kedd, szerda: 08:00-14:00
csütörtök: 07:00-19:00


Telefonos ügyfélszolgálat:
hétfő, kedd, szerda: 08:00-14:00
csütörtök: 07:00-19:00

 

Kukaedény, hulladék kihelyezésének szabályai:

A kukaedényeket az ingatlanok elé, jól látható helyre, közterületre, reggel 5 óráig kell kihelyezni. Az ez után történő kihelyezésből eredő ürítés elmaradás nem a Közszolgáltató felelőssége.

A kukaedényeket oly módon kell kihelyezni, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat nem akadályozhatja, és semmiképpen sem veszélyeztetheti!

A közterületre kihelyezett kukaedénynek hulladékgyűjtő célgéppel könnyen megközelíthetőnek kell lennie.

Az ingatlanhasználó havazást követő időszakban, a kihelyezett gyűjtőedény és az úttest között legalább 1m széles átjárót köteles létesíteni, hogy a gyűjtőedény kezelése a hó miatt akadályba ne ütközzék.

Túltömött, vagy belefagyott hulladékot a szolgáltató nem köteles üríteni. Közegészségügyi okok miatt a szolgáltató munkatársai nem nyúlhatnak a kukákba, az edények sérülésveszélye nélkül az ürítés nem megvalósítható. Ilyen esetekben az ingatlanhasználónak kell fellazítania a hulladékot és újra elérhetővé, üríthetővé tennie az edényt.

Hulladékgyűjtő célgéppel nem megközelíthető ingatlanok esetén hulladék csak a Közszolgáltató és az Önkormányzat által közösen kijelölt helyekre, módon és időpontig kerülhet kihelyezésre. (Kincsédpuszta, Bene-hegy)

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az emblémás, 'X' jelzésű műanyag zsákokat továbbra is biztosítja a Csepreg-Zártkertben élők részére, viszont azt 2021. február 22-től az STKH büki zöldudvarán lehet megvásárolni a már megszokott 200Ft/db áron.


A zöldudvar nyitvatartási ideje:

Bük

(Dózsa György utca vége)

Hétfő: 8:00 - 15:30

Szerda: 8:00 - 15:30

Péntek: 8:00 - 15:30

minden hónap 2. szombat: 8:00 - 15:30


Az ürítési rend egész évben változatlan, akkor is, ha az ürítési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra Ünnep- és munkaszüneti napokon, valamint nagy meleg esetén a szolgáltató a gyűjtést a megszokottnál korábban kezdheti, ilyenkor az edényeket előző este kell kihelyezni a közterületre.

A Közszolgáltatónak fel nem róható okból elmaradt ürítés (szabálytalanul parkoló gépjárművek, útlezárások) az akadály elhárulása után, a következő ürítési napon kerül pótlásra.

A kukaedényben a gyártó által meghatározott súlykorlátig lehet elhelyezni a kommunális hulladékot úgy, hogy a fedél lehajtható legyen. Ha a kukaedény túlrakott, azaz a fedelet nem lehet lecsukni, akkor az ürítést végzők a perem feletti hulladékot leveszik és az ürítését követően visszarakják azt az edénybe.

A hulladék kihelyezése során használható gyűjtőedények és maximális súlyai:


    60 literes edény esetén legfeljebb: 15 kg
    80 literes edény esetén legfeljebb: 20 kg
    120 literes edény esetén legfeljebb: 25 kg
    240 literes edény esetén legfeljebb: 50 kg
    770 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb: 175 kg
    1100 literes edény esetén legfeljebb: 220 kg


A többlet kommunális hulladék elhelyezésére STKH emblémával ellátott zsákok vásárolhatók. A zsák árának megfizetése a hulladékkezelés költségeit fedezi. A kukák mellé kihelyezett jelölt zsákokat külön bejelentés nélkül, ürítési napokon az ingatlanok elől szállítják el. Más zsákban kihelyezett hulladékot nem szállítanak el.

A kommunális hulladékgyűjtő zsák 900 Ft-os áron megvásárolható az alábbi helyen:

Csepreg, Széchenyi Tér 14. - Pócza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Harmadik Forrás - Coop Kft.

A kukába az edény fizikai állapotát rongáló hulladékot (pl. műanyag kuka esetén forró hamut, esetleg beszoruló nagydarabos tárgyat), illetve az ürítést végzők testi épségét veszélyeztető pl. maró, fröccsenő anyagot semmiképpen ne helyezzenek el!

A kukaedénynek a háztartási hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lennie, meg kell felelnie az alábbi szabványok valamelyikének: MSZ EN 840-1:2013 vagy MSZ EN 840-1:2020. A gépjárművek úgynevezett fésűs ürítő szerkezettel vannak felszerelve, a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, gépi ürítésre alkalmatlan. A nem szabványos edények ürítése munka- és balesetvédelmi okokból nem biztonságos.

Amennyiben az edényt nem a szolgáltatónál vásárolta, vagy a szolgáltató által vállalt garanciaidő lejárt, úgy az ürítés során, az edényben keletkező esetleges sérülésekért a szolgáltató felelősséget nem vállal, kárt nem térít.

Az ürítési nap előrelátható változásáról a Közszolgáltató tájékoztatja a lakosságot, a helyben szokásos módon (pl.: a társaság honlapja, helyi újság, stb.) A változásról az Önkormányzatot értesíti.


Szelektív hulladékgyűjtés

Mit gyűjthetünk szelektíven?

Papírt: újságokat, reklám- és szóróanyagokat, csomagolópapírt, kartondobozt hulladékgyűjtő szigeteken vagy kék zsákokban. A törvényi szabályozás értelmében a papírhulladékot az ingatlanhasználónak kötegelve, lapítva kell átadnia a közszolgáltatónak.

Műanyagot: PET palackot kupakkal együtt, száraz mosószeres flakont, fóliát, nejlonszatyort, tasakokat, gyümölcsleves- és tejes kartondobozt hulladékgyűjtő szigeteken, társasházi műanyag kukában vagy sárga zsákban.

Üveget: tiszta italos üveget, befőttes üveget, parfümös üveget, konzerves üveget kijelölt konténerben.

Fémet: üdítős- és sörös italdobozt, fém konzerves dobozt, állateledeles fémdobozt a hulladékgyűjtő szigeten (műanyagos edényben) vagy sárga zsákokban.

A szelektíven szétválogatott csomagolási hulladékot üresen, száraz és összelapított formában gyűjtsük! A szolgáltatási területen az italos karton dobozok (tejes, üdítős, stb.) a műanyaggal együtt kerülnek visszagyűjtésre, illetve a sörös és üdítős fémdobozokat is a műanyaggal együtt kell gyűjteni!


Fontos információk a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtésről:

A zsákokba csak a megfelelő hulladéktípusok kerülhetnek.

A teli zsákokat a gyűjtési nap reggelén 6 óráig helyezze ki a ház elé.

A csomagolási hulladékot mindig lapítva, a zsákokat teljesen megtelve kell kihelyezni, a teli (STKH-s és egyéb átlátszó) zsákok helyett a 2+1 darab cserezsákot biztosít a szolgáltató. Az ezen felül keletkező válogatott hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető elszállításra.

Szabálytalanság esetén (nincs lapítva a hulladék, nem a megfelelő hulladék került a zsákba, nincs tele a zsák) a hulladék elszállítását nem végzik el.

A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére a zöldudvarokban is biztosítanak lehetőséget, ahol a csomagolási hulladékon felüli, újrahasznosításra alkalmas hulladékokat is átveszik.

A gyűjtési napok esetleg változhatnak a működési kapacitástól függően, ezért kérjük, hogy a zsákok kihelyezése előtt vegyék figyelembe a szolgáltató honlapján megjelenő információkat. www.stkh.hu.

 

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés rendje


Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak megfelelően évi nyolc alkalommal biztosítja a szolgáltató a lakosság számára a zöldhulladék-gyűjtést (áprilistól novemberig) havonta egy alkalommal.


Az igénybevétel feltétele: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése.


A gyűjtés módja: házhoz menő rendszerben (ingatlanok elé kihelyezve).


Mibe helyezhető: Erre a célra rendszeresített, fizetős, emblémázott, 170 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákokba. A zöldhulladék-gyűjtő zsák ára 300 Ft., mely megvásárolható Csepreg, Széchenyi Tér 14. - Pócza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Harmadik Forrás - Coop Kft üzletében.

 

Bele lehet tenni:

Fák, bokrok nyesedékeit (maximum 5 cm átmérőjű), lenyírt füvet, lehullott levelet. Kérjük, vegyék figyelembe az edény terhelhetőségét! Túlsúlyos edényekből eredő károkért, törésekért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

TILOS BELE TENNI A ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁKBA:

Földmaradékot, nádat, tuskót, konyhai hulladékot, állati mellékterméket, forgácsot, fűrészport és egyéb, szelektív és kommunális gyűjtésből származó hulladékot. Nem megfelelő hulladék esetén az elszállítást a szolgáltató nem tudja vállalni! Egyéb zsákba, kötegelve kihelyezett vagy nem az edény méretének megfelelő mennyiségű zöldhulladékot nem szállítják el!


HÁZI KOMPOSZTÁLÁS


Javasoljuk a házi komposztáló edények használatát is, amelyek megkönnyíthetik a kertben vagy konyhában keletkező, biológiailag lebomló hulladékok hasznosítását, így nemcsak költséget takaríthatnak meg, hanem értékes tápanyaghoz juttathatják növényeiket.


Zöldudvarok

Csepregről 2023. július 1-jétől bármelyik zöldudvarba lehet hulladékot szállítani. (Bük, Kőszeg, Nagycenk, Csér.....stb)

További tájékoztatásért keressék fel a www.stkh.hu oldalt, vagy kattintsanak a "Zöldudvarok" címre. 

Készítette: KARMA Interactive