Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Képviselő-testületi rendeletek

Csepreg Város Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) számú rendelete

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §- ában, 39. § (5) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

  1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Szabó Norbert egyéni vállalkozó (9633 Simaság, Deák F. u. 11.) jogosult és köteles ellátni 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig.”

 

  1. § A R. 1. melléklete helybe jelen rendelet 1. melléklete lép.

 

  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

Csepreg, 2020. január 30.

 

Horváth Zoltán

polgármester


dr. Balogh László

jegyző

 

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került: Csepreg, 2020. január 31.

 

dr. Balogh László

jegyző

 

1. melléklet a 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: 3.000 Ft/m3 + ÁFA.

Fel a lap tetejére