Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Csepreg Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - KAB-KEF-15-B

Szakmai beszámoló

Csepreg Város Önkormányzata 2015. május 15-én nyújtotta be pályázatát a KAB-KEF-15-B jelű felhívásra 400.000 Ft támogatási igénnyel. A támogató szervezet döntése következtében az előzetesen benyújtott igényt csökkentették, így 200.000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A Támogatási Szerződés aláírására a támogató szervezet részéről 2015. október 6-án került sor.

A benyújtott pályázatban vállaltuk, hogy a Csepreg Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein megvitatja a felmerülő problémákat és megoldási javaslatot dolgoz ki. A projekt megvalósítási időtartamaként 2015. május 14-től 2016. április 30-ig terjedő időszak lett megjelölve.

 

2015. május 14-én megalakult a Csepreg Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek tagjai:

- Csepreg Város Önkormányzata

- Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

- Kőszegi Rendőrkapitányság Büki Rendőrörs

- Csepreg Város Területi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

- Csepreg Város Egészségháza

- Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

- Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

- Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

A megalakulást követően elfogadásra került a KEF Szervezeti és Működési Szabályzata.

Csepreg Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma a prevenciós tevékenységet jelölte meg fő célkitűzésének. Az érzékenyítő tréningen részt vevő tanárok képzése jelentette az első lépést, mely után a csepregi általános iskolában, a középiskolában és annak kollégiumában is képzéseket, interaktív foglalkozásokat biztosítottunk a diákok számára annak érdekében, hogy konfliktuskezelő és kommunikációs készségeik fejlesztésével képesek legyenek nemet mondani a kábítószerekre. A megelőző foglalkozásokon részt vettek a területen dolgozó védőnők, mint a prevenciós pillér tagjai. Munkájukat segítette a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének vezető védőnője és egészségfejlesztő munkatársa. A Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól átvett jó gyakorlatként filmklubszerű tevékenységet is beindítottunk. Részt vettünk szakmai képzéseken és regionális KEF konferencián Zalaegerszegen. Ezen konferencia diszkusszió részében rendkívül hasznosnak bizonyult a más települések KEF-jeivel való eszmecsere, valamint a jó gyakorlatok megismerése és annak településünkre történő adaptációja.

Folyamatosan együttműködtünk a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, továbbá a Csepregi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetése zártkörű megbeszéléseken értékelte a tapasztalatokat.

A kábítószer-használat mellett az alkoholfogyasztás is súlyos problémákat okoz hazánkban. A tudatmódosító szerek járművezetésre gyakorolt hatásairól készült cikksorozatban fejtette ki szakmai véleményét a Csepregi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke.

2016. április 21-én került sor a projekt záró konferenciára, melyen a Csepregi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pillérei tartották meg beszámolójukat. A védőnői szolgálat a prevenciós tevékenységről, a rendőrség az iskolarendőri hálózat munkájáról, valamint a szülőkkel folytatott konzultáció eredményéről, a Területi Gondozási Központ a problémás gyerekek családi hátteréről, míg az iskolák képviselői mindarról a tevékenységről, melyet annak érdekében tesznek, hogy a fiatalok minél erősebb közösségeket alkossanak, ahol egymásra figyelnek, és nem engedik egymást rossz irányba.

Az értékelésen elhangzott, hogy az iskolák főállású mentálhigiénés szakember bevonását sürgetik, akivel bizalmi kapcsolatot tud kialakítani a fiatal, és azokat a problémákat is elmondhatja, amiket otthon nem mer, vagy nem mutat a család iránta érdeklődést. A droghasználat elsődleges oka, hogy a fiatalok nem érzik jól magukat az adott helyzetükben, a szülők problémája rájuk is hatással van, és sokszor menekülnek a családtól és otthonról. Egyik ilyen menekülési útvonal a kábítószer-használat, amely a tudatmódosító hatása révén rövidebb-hosszabb ideig eltereli a figyelmet az aktuális helyzetről. Az iskola lehet az utolsó összetartó erő a fiatalok életében. Ott még működnek közösségek, akik jó hatással lehetnek egymásra. Az iskolán kívül azonban szétesnek ezek a csoportok.

A projekt értékelése után a Csepreg Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai megállapodtak az elkövetkező időszak legfontosabb tennivalóiban. Első lépésként a megfelelő szakembereket kell feltérképezni, majd az oktatási intézményeket felkeresni a problémák feltárása céljából. Azt követően dönteni kell a projekt finanszírozásáról, melyhez az önerő mellett pályázati forrásokat is igénybe kell venni. Lehetőség szerint a szakembereknek képzéseket kell szervezni, továbbá a gyermekjóléti szolgálat bevonásával kerülhetnek képbe a leginkább problémás gyerekek és családok.

 

Csepreg, 2016. május 5.

 

 

Vlasich Krisztián

Csepreg Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

elnök

 

 

Végh György

Csepreg Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

társelnök

 

Nemzeti Drog Fókuszpont
http://drogfokuszpont.hu/

Kapcsolódó dokumentumok
Kapcsolódó képek

Fel a lap tetejére