Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Dr. Csepregi Horváth János KIKI

 

Dr. Csepregi Horváth János KIKI

Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola-alapfokú művészetoktatási intézmény, Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

OM 201080 (rövidített neve: Dr. Csepregi Horváth János KIKI)

Székhelye:
9735 Csepreg, Nádasdy u. 10.

Telephelyei:
9735 Csepreg, Nádasdy u. 15. Óvoda és Bölcsőde
9735 Csepreg, Széchenyi köz 8. Zeneiskola
9737 Bük, Eötvös u. 3. Zeneiskola

Fenntartó:
Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás

telefon: (94) 565-028

fax: (94) 565-029

e-mail: csepisk@pr.hu

web: www.csepregikiki.hu

- 16 általános iskolai osztály
- 1 eltérő tantervű tanulócsoport
- 2 iskolaotthonos osztály
- 3 napközis csoport
- teljes szakos ellátottság

Fő feladatunk tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, pályaválasztásra, az alapműveltség megszerzésére. Fontos szerepet játszanak hagyományaink.

Bölcsődei nevelés-gondozás

Bölcsődénk legfőbb feladata, hogy a családban nevelkedő gyermekek szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkörben, igényes körülmények között töltsék napjaikat.

A bölcsődei ellátás 1 vegyes életkorú csoportban történik.
A férőhelyek száma: 12 fő
A gyermekek ellátását 2 kisgyermeknevelő végzi a csoportban.

A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy a fizikai szükségletek kielégítése mellett egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő önfeledt, szabad játékot, a készségek kialakulását és a képességek fejlesztését. A sokoldalú nevelő-gondozó munkánkkal elősegítjük, hogy egészséges, nyitott, jól kommunikáló gyermekek kerüljenek ki az intézményünkből.

A Közép-Répcementi kistérség településein élő családoknak is lehetőségük van a napközbeni ellátás igénybevételére.

A szülővel történő fokozatos beszoktatással segítjük a kisgyermekek elválását és beilleszkedését az új közösségbe.

A bölcsődei ellátás igénybevétele előtt lehetőségük van a családoknak a „bölcsőde-kóstolgatót” igénybe venni, amely előre megbeszélt időpontban valósulhat meg.

A hagyományőrzésre épülő Szakmai Programunk és a nevelési év Munkaterve alapján állítjuk össze a havi ill. a heti játéktervezetet. A gyermeköltözőben a szülők megismerhetik a „Mivel ismerkedünk a héten?” fejlesztő felkínálásokat.

A Szakmai Program a hagyományőrzésre épül.

A szülőföldünkre jellemző szokások, hagyományok átörökítésének megvalósítása az évszakokba ágyazva, az ünnepre való ráhangolódással, játékos formában történik a bölcsődében. Az átélt élmények, hagyományok fontosak a gyermekek életében. Hozzásegíti őket ahhoz, hogy minél gazdagabb személyiséggé váljanak.

A családokkal közös programok szervezése erősíti a család-bölcsőde kapcsolatát.

Óvodai nevelés

Kötelező felvételt biztosít Csepreg,Tömörd,Tormásliget, Lócs, Iklanberény települések közigazgatási területén,de szabad kapacitás terhére más önkormányzatok területéről is fogad gyermekeket.

A bejáró gyerekek utaztatását és kíséretét a szülők,illetve az érintett önkormányzatok által megbízott személy látja el.

Férőhelyek száma: 150 fő
6 csoport működik szakemberekkel ellátva. A csoportok vegyes életkorúak.

Zeneiskola

A 2010-es tanévben fennállásának negyvenedik évét ünneplő csepregi zeneiskolában az évek során amatőr és hivatásos muzsikusok, értő koncertlátogató közönség nevelődött. A negyven év zeneoktatásának sikerét mutatja, a közel negyven zenei pályára lépett volt tanítványunk. Ez a zeneiskola indította el és alapozta meg zenei pályafutásukat.

Ma már volt növendékeink hozzák gyermekeiket beiratkozásra, és kísérik értő figyelemmel gyermekük zenei fejlődését.

A zeneiskola oktató-nevelő munkájának sikerét igazolja a 2007. december 28-án elnyert „Kiváló alapfokú művészetoktatási intézményi” minősítés.

Fel a lap tetejére