Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Közlemény ajánlásokról

feltöltve: 2014. augusztus 15. 14:25 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZAT

Csepreg Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. OKTÓBER 12. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a központi névjegyzékben 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján az alábbiakban állapítom meg:

 

Település neve

Névjegyzékben szereplők száma

Szükséges ajánlások száma (db)

Egyéni listás jelölt állításhoz

Polgármesterjelölt állításához

CSEPREG

2689

27

81

LÓCS

117

2

4

TORMÁSLIGET

281

3

9

TÖMÖRD

234

3

8

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (benyújtás címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak az érintett települési önkormányzatok hivatalos honlapján, valamint a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján 2014. augusztus 15. napjától az önkormányzati választás eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét.

 

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 58. napot követő munkanapon. A (2) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 58. napi adatai alapján kell megállapítani. A (3) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övtv.) 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot. Az Övtv. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelölnek ajánlott. A (3) bekezdés szerint polgármesterjelölt az akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A Helyi Választási Irodához tartozó településeken az egyéni listás jelöltállításhoz, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az adott település központi névjegyzékében 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A határozat elleni kifogás benyújtására a Ve. 208-209. § ad lehetőséget. A kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől számított három napon belül kell benyújtani. A választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg a közzététel végső időpontját az önkormányzati választás eredményének megállapítása napjában. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

 

Csepreg, 2014. augusztus 15.

 

Módosné dr. Farkas Rita s.k.
HVI Vezető

 

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet hirdetőtábláján, valamint a www.csepreg.hu, a www.locs.hu, a www.tormasliget.hu, a www.tomord.hu honlapokon.

Csepreg, 2014. augusztus 15.

Módosné dr. Farkas Rita s.k.
HVI Vezető

A cikket eddig 1899 ember olvasta.
Hírhez kapcsolódó dokumentumok
megnevezésfeltöltveméret
Közlemény2014.08.15.43.0 Kb
ma van
2022. január 26. szerda,
Vanda napja.
booked.net
+9
°
C
+10°
+
Csepreg
Hétfő, 01
7 napos előrejelzés
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
friss fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011
hasznos linkek
Panaszbejelentés