Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Híreink

Választás 2014 kategóriában

feltöltve: 2014. május 8. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

KÉRELEM MOZGÓURNÁS SZAVAZÁSHOZ a 2014. május 25. napjára kitűzött Európai Parlament Tagjainak választására.

 

feltöltve: 2014. május 8. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Jelölő Szervezetek Meghatalmazottjai!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 13/2014.(III.10.) KIM rendelet 3.§ -a alapján a Szavazatszámláló Bizottságba, illetve az egy szavazókörös település esetén a Helyi Választási Bizottságba megbízott tagot 2014. május 9. (péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Iroda vezetőjénél. Ezért a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal ezen a napon választási ügyeletet tart 16.00 óráig.

A megbízásokat kérem a Hivatal I. emeletén, a Titkárságon adják le eddig az időpontig.

Kérem tájékoztatásom elfogadását!

Csepreg, 2014. május 8.

Módosné dr. Farkas Rita sk.
HVI vezető

 

feltöltve: 2014. április 4. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Jelölő Szervezetek!

A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként tájékoztatom Önöket arról, hogy az új választási eljárási törvény ( a 2013. évi XXXVI. törvény) megszüntette a klasszikus értelemben vett kampánycsend intézményét, azonban tiltja a szavazás napján a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 m-en belül közterületen a kampánytevékenység folytatását (Relatív kampánycsend).

Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság 11/2014. NVB iránymutatás címmel állásfoglalást adott ki, amely tájékoztatásom csatolmányaként megtekinthető.

feltöltve: 2014. április 4. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatom Önöket a 2014. április 6-án megrendezésre kerülő országgyűlési képviselő választáson a Csepregi Helyi Választási Iroda tagjairól és a hozzá tartozó, településeken működő Szavazatszámláló Bizottsági illetve Helyi Választási Bizottsági tagokról:

feltöltve: 2014. március 27. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

Csepreg Város Helyi Választási Irodája 2014. március 29.-én 8.00-16.00

óráig választási ügyeletet tart kizárólag a következő ügytípus

tekintetében:

• külképviseleti kérelmek névjegyzékbe vétele.

Az ügyeletet Császár Szabina HVI tag végzi személyesen a hivatalban (Csepreg, Széchenyi tér 27.) 11.30-12.00 óra között, illetve 15.30-16.00 között. A többi fennmaradó időben telefonon tartunk ügyeletet a következő telefonszámon 06-30-9818217, a telefonhívás után az ügyeletes kolléganő 5 percen belül a hivatalba érkezik.

feltöltve: 2014. március 20. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Jelöltek, Jelölő Szervezetek Meghatalmazottjai, Független Jelöltek!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 3/2014.(I.20.) KIM rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján a Szavazatszámláló Bizottságba, illetve az egy szavazókörös település esetén a Helyi Választási Bizottságba megbízott tagot 2014. március 21. (péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Iroda vezetőjénél. Ezért a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal ezen a napon választási ügyeletet tart 16.00 óráig.

A megbízásokat kérem a Hivatal I. emeletén, a Titkárságon adják le eddig az időpontig.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását!

 

Csepreg, 2014. március 20.

Módosné dr. Farkas Rita sk.
HVI vezető

feltöltve: 2014. február 27. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

KÉRELEM MOZGÓURNÁS SZAVAZÁSHOZ a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására.

feltöltve: 2014. február 17. | utolsó módosítás: 2014. február 17. 13:17 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Csepregi Helyi Választási Iroda a választásokig minden héten pénteken 16:00 óráig választási ügyeletet tart telefonon.

Az ügyeletet végző HVI tag: Császár Szabina
Telefonszáma: 06-30/981-82-17

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Csepreg, 2014. február 14.

Módosné dr. Farkas Rita
HVI vezető

feltöltve: 2014. február 11. | utolsó módosítás: 2014. február 11. 17:14 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZAT
Ügyiratszám: 190-14/2014

Csepreg Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:

Csepreg város önkormányzati egyéni listás választókerületben 6 fő képviselő választható.

feltöltve: 2014. január 23. | utolsó módosítás: 2014. január 23. 13:12 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az Országgyűlési Képviselők 2014. évi választását 2014. április 6. napjára.

Ezúton szeretném tájékoztatni Csepreg, Lócs, Tömörd, Tormásliget választópolgárait, hogy a címükre megérkezett kérelem nyomtatványt a következő esetekben kell a Helyi Választási Irodához eljuttatni (9735. Csepreg, Széchenyi tér 27.):

• ha kéri a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét,

• ha a szavazáshoz segítséget igényel,

• ha meg kívánja tiltani személyes adatainak kiadását jelölő szervezetek részére.

Az ehhez szükséges formanyomtatvány, kitöltési útmutató letölthető www.valasztas.hu honlapról.

Kérem, hogy a kitöltés előtt pontosan olvassák el a kitöltési útmutatót, valamint a személyes adataikat pontosan a személyigazolványban és lakcímkártyán szereplő adataik alapján töltsék ki!

feltöltve: 2013. július 25. | utolsó módosítás: 2014. január 23. 13:15 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

H A T Á R O Z A T

Ügyiratszám: 2609-7/2013.

Csepreg Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Csepreg város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

  • 001. számú szavazókör Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár
    9735. Csepreg, Széchenyi tér 31.
  • 002. számú szavazókör Nádasdy Tamás Közigazgatási, Informatikai Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
    9735. Csepreg, Rákóczi u. 13-15.
  • 003. számú szavazókör Csepreg Város Területi Gondozási Központja
    9735. Csepreg, Kossuth utca 67.

A szavazókörök részletes leírását jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. A szavazókörök területi felosztása (utcajegyzék) Csepreg város honlapján (www.csepreg.hu) és a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 1. emeleti hirdetőtábláján tekinthető meg.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Csepreg város megnevezését tartalmazza, vagyis csak településszintű lakóhellyel rendelkeznek, az általam kijelölt 001. számú szavazókörben (Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár, 9735. Csepreg Széchenyi tér 27.) szavazhatnak.

Elrendelem a határozat Csepreg város hivatalos honlapján (www.csepreg.hu), valamint a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 1. emeleti hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Csepreg Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (9735. Csepreg, Széchenyi tér 27.). A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő. A határidő a 15 napos közzététel utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A fellebbezést a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetője (9700. Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) bírálja el három napon belül.

Fel a lap tetejére