Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Híreink

Választás 2014 kategóriában

feltöltve: 2014. szeptember 2. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csepreg Város Helyi Választási Bizottsága 2014. 09. 02-án megtartott ülésén a következő jelölteket vette nyilvántartásba:

Polgármesterjelöltek:

- Dr. Dénes József Attila független jelölt

- Király Árpád független jelölt

Képviselőjelöltek:

feltöltve: 2014. augusztus 29. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csepreg Város Helyi Választási Bizottsága 2014. 08. 28-án megtartott ülésén a következő jelölteket vette nyilvántartásba:

Polgármesterjelöltek:

- Vlasich Krisztián István a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (rövidített név: FIDESZ) és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (rövidített név: KDNP) jelölő szervezetek polgármesterjelöltje

- Háromi Jenő János független jelölt

Képviselőjelöltek:

feltöltve: 2014. augusztus 29. | utolsó módosítás: 2014. szeptember 2. 22:58 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

M E G H Í V Ó

Csepreg Város Helyi Választási Bizottságának

2014. szeptember 2-án

14:00–kor

tartandó ülésére

 

Az ülés helye: A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés N A P I R E N D-i pontjai

1. Helyi önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele, polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele

2. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele

feltöltve: 2014. augusztus 26. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

M E G H Í V Ó

Csepreg Város Helyi Választási Bizottságának

2014. augusztus 28 - án

14:00 – kor

tartandó ülésére

 

Az ülés helye:
A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés N A P I R E N D-i pontjai:

  1. Helyi önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele, polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele
  2. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele
feltöltve: 2014. augusztus 26. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

( 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján( a továbbiakban Mötv):

Önkormányzati képviselői összeférhetetlenség szabályai:

Mötv. „ 36. § (1)20 Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

feltöltve: 2014. augusztus 15. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZAT

Csepreg Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. OKTÓBER 12. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a központi névjegyzékben 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján az alábbiakban állapítom meg:

feltöltve: 2014. augusztus 15. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Készült Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-n megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből..

feltöltve: 2014. augusztus 15. | utolsó módosítás: 2014. augusztus 15. 14:23 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 13-án megtartott üléséről.

feltöltve: 2014. augusztus 15. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzőkönyv a Csepreg Város Helyi Választási Bizottságának 2014.08.13-án, 16.15 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről, 2013. évi XXXVI. törvény 38.§-a alapján.

feltöltve: 2014. augusztus 14. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

Csepreg Városában két nemzetiségi választást tűzött ki, a NVB amelyek a következők:

feltöltve: 2014. augusztus 14. | utolsó módosítás: 2014. augusztus 14. 09:30 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

Hazánkban a választópolgárok számára az önkormányzati választási rendszer teszi lehetővé, hogy lakóhelyükön az a jelölt legyen a polgármester vagy a képviselőtestület tagja, akit a legalkalmasabbnak találnak arra, hogy a település és az ott élők érdekeit képviselje.

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.

feltöltve: 2014. június 23. | utolsó módosítás: 2014. június 23. 11:37 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

H A T Á R O Z A T

Csepreg Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Csepreg városában valamennyi nemzetiség számára a következő szavazókört jelölöm ki, a szavazókör illetékességi területe Csepreg város közigazgatási területe, a szavazókör címe:

  • Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár, 9735. Csepreg, Széchenyi tér 31.

Elrendelem a határozat Csepreg város hivatalos honlapján (www.csepreg.hu), valamint a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Csepreg Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (9735. Csepreg, Széchenyi tér 27.). A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A fellebbezést a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetője (9700. Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) bírálja el három napon belül.

feltöltve: 2014. május 23. | utolsó módosítás: 2014. május 23. 00:02 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket a 2014. május 25-én megrendezésre kerülő európai parlamenti választáson a Csepregi Helyi Választási Iroda tagjairól és a hozzá tartozó, településeken működő Szavazatszámláló Bizottsági illetve Helyi Választási Bizottsági tagokról:

feltöltve: 2014. május 19. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Jelölő Szervezetek!

A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként tájékoztatom Önöket arról, hogy az új választási eljárási törvény ( a 2013. évi XXXVI. törvény) megszüntette a klasszikus értelemben vett kampánycsend intézményét, azonban tiltja a szavazás napján a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 m-en belül közterületen a kampánytevékenység folytatását (Relatív kampánycsend). Ez a tilalom vonatkozik az Európai Parlamenti választás napjára is, vagyis 2014. május 25-ére.

Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság 11/2014. NVB iránymutatás címmel állásfoglalást adott ki, amely tájékoztatásom csatolmányaként megtekinthető.

A kampánycsend sértés esetén kifogással kizárólag a Vas Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságához lehet fordulni (9600 Sárvár, Várkerület 2. )

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a kampánycsend sértés elbírálása sem a helyi Szavazatszámláló Bizottságnak, sem pedig a Helyi Választási Irodának hatáskörébe nem tartozik, még áttételi kötelezettsége sincs a sárvári OEVB – hoz.

Levelem csatolmányaként megtalálhatóak a szavazókörök bejelölt területei, ahol érvényes a relatív kampánycsend.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét!

Tisztelettel:

Csepreg, 2014. május 19.

Módosné dr. Farkas Rita
HVI vezető

 

feltöltve: 2014. május 19. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelet Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban az Európai Parlamenti választások lebonyolítása miatt 2014. május 23-án (péntek) és 2014. május 26-án (hétfő) a választási ügyfajtákon kívül, (átjelentkezési kérelem, mozgóurnás kérelem) az ügyfélfogadás elmarad.

Felhívom a figyelmet arra, hogy átjelentkezési kérelmet 2014. május 23-án 16.00 óráig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérem tájékoztatásom elfogadását!

Csepreg, 2014. május 19.

Módosné dr. Farkas Rita
jegyző/HVI vezető

Fel a lap tetejére