Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2023. június 7. szerda, Róbert.
1
Vissza

Meghívó 2023.04.26-i képviselő-testületi ülésre.

2023. április 21.
Meghívó 2023.04.26-i képviselő-testületi ülésre.
MEGHÍVÓ

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének
2023. április 26-án 16:00 órakor
tartandó nyílt ülésére
Az ülés helye: a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

1. 

1.       Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző


2.       A Kőszegi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója a település közrendjéről
Előterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Maxim László r. alezredes, kapitányságvezető
 
3.       Döntés Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
4.       Döntés az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
5.       Döntés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013 (V. 02.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
6.       Beszámoló a 2022. év belső ellenőri tevékenységről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
 
7.       Döntés a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
8.       Döntés szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatás iránti igény benyújtásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
 
9.       Döntés a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „Művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása” pályázati felhíváson való részvételről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
 
10.    Csepreg külterület 0389/11 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási joggal kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: dr. Balogh László jegyző
 
11.    Döntés a Csepreg 291/10 hrsz-ú ingatlanra Csepreg Város Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítására jogcím törléséről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
12.    Döntés Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárás megindításáról szóló 217/2022. (IX. 30.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
13.    TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című projekt keretében a Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár építészeti átalakítása /felújítása – közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: dr. Balogh László jegyző
 
14.    Döntés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 ”Élhető- Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen” pályázat keretében műszaki ellenőri tevékenységek ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: dr. Balogh László jegyző
 
15.    Döntés Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése során a közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: dr. Balogh László jegyző
 

16.    Döntés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 „Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan műszaki tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: dr. Balogh László jegyző
 
17.    Csepreg Város Oktatásáért Közalapítvány működésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: dr. Balogh László jegyző
 
18.    Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
19.    Döntés a Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod települések Szennyvízberuházási Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
 
20.    Döntés Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának kérelméről

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
 
21.    Költségelven bérbe adható (szolgálati) lakás iránti 2 db kérelem elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előadó: dr. Balogh László jegyző
 
22.    Egyebek

 

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom és várom!                                               Horváth Zoltán

                                                                                                                                 polgármester

Csepreg, 2023. április 21.

 

Készítette: KARMA Interactive