Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. április 23. kedd, Béla.
1
Vissza

Felhívás - Kitüntető díjak

2024. március 1.
Felhívás - Kitüntető díjak
FELHÍVÁS

Csepreg Város Önkormányzata abból a célból, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve példaként állítsa az utókor számára, Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendeletében több elismerő cím alapításáról, odaítélésének szabályairól rendelkezett.

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az alábbi kitüntető címet és díjakat alapította:

 

 

  • Csepreg Város Díszpolgára kitüntető cím: A cím azon személyeknek adományozható, akik Csepreg város fejlődéséért a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkottak, illetve kimagasló eredményt értek el, gazdag életművükkel a város, az ország érdekeit tiszteletre méltóan szolgálták.

 

 

  • Csepreg Város Életmű Díj: A díj azon természetes személyeknek adományozható, akik életútja, a magatartásával, életvitelével, társadalmi aktivitásával, közéletben való részvételével, munkássága során elért kimagasló eredményével példaként állítható Csepreg város közönsége elé.

 

 

  •  Csepreg Szolgálatáért Díj:

 A díj az alábbi tagozatokban adományozható:

Ø kulturális-,

Ø oktatási-

Ø egészségügyi-,

Ø ifjúsági-,

Ø szociális és gyermekvédelmi-,

Ø védelmi és rendészeti-,

Ø környezetvédelmi (természetvédelmi)-,

Ø gazdasági és területfejlesztési-,

Ø sport,

Ø sajtó

Ø nemzetiségi,

Ø nemzetközi kapcsolatokért

Ø közszolgálatért tagozat.

 

 

A Képviselő-testület által alapított városi kitüntetés elhunyt személy részére is adományozható (posztumusz városi kitüntetés).

Posztumusz városi kitüntetésre az elhunyt személy elhunytát követő egy éven belül terjeszthető fel.

 

 

A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, illetve a képviselő-testület tagjának támogató nyilatkozatával:

  • a nem képviselő-testületi tag bizottsági tagok,
  • a városban lévő intézmények vezetői,
  • a városi civil szervezetek képviseletét ellátó vezetők,
  • a város területén illetékességgel rendelkező védelmi és rendészeti szervek vezetői,
  • a városban működő történelmi egyházak legmagasabb rangú képviselői,
  • a város országgyűlési képviselője.

 

 

Az elismerések adományozására vonatkozó írásbeli javaslatok benyújtási határideje 2024. május 31.

 

 

A benyújtott javaslatoknak tartalmaznia kell az elismerés fajtáját, az elismerésre ajánlott személy nevét és elérhetőségét, az adományozás alapjául szolgáló életút, eredmény vagy tevékenység részletes ismertetését és méltatását, amelyek jelentősége megalapozhatja az elismerés odaítélését.

 

 

A javaslatokat a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) személyesen, postán vagy elektronikusan a igazgatas(at)csepreg.hu email címre kell eljuttatni.

 

 

 

Csepreg, 2024. március 1.

 

                                                                                                                                                                      Horváth Zoltán sk.

                                                                                                                                                                          polgármester

 

 

Készítette: KARMA Interactive